2 Timothy 1:17

Croatian(i) 17 nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao.