2 Kings 15:4

Croatian(i) 4 Samo uzvišica nije srušio i narod je svejednako prinosio žrtve i kad na uzvišicama.