2 Kings 11:17

Croatian(i) 17 Tada Jojada sklopi savez između Jahve, kralja i naroda da narod bude narod Jahvin.