2 Corinthians 4:15

Croatian(i) 15 A sve je to za vas: da milost - umnožena - zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.