2 Corinthians 2:2

Croatian(i) 2 Jer ako ja vas ražalostim, a tko će mene obradovati ako ne onaj koga ja žalostim?