1 Thessalonians 3:8

Croatian(i) 8 Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu!