1 Samuel 25:43

Croatian(i) 43 I Ahinoamom iz Jizreela bijaše se oženio David i obje mu bjehu žene.