1 Samuel 17:16

Croatian(i) 16 A Filistejac izlazio svakoga jutra i večeri i postavljao se tako četrdeset dana. -