1 Peter 5:11

Croatian(i) 11 Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.