1 Peter 2:1

Croatian(i) 1 Odložite dakle svaku zloću i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja.