1 Kings 8:49

Croatian(i) 49 usliši s neba, gdje prebivaš, njihovu molbu i njihove prošnje,