1 Kings 6:26

Croatian(i) 26 Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.