1 Kings 3:5

Croatian(i) 5 U Gibeonu se Jahve javi Salomonu noću u snu. Bog reče: "Traži što da ti dadem."