1 Kings 10:4

Croatian(i) 4 Kad kraljica od Sabe vidje mudrost Salomonovu, dvor koji bijaše sagradio,