1 John 5:19

Croatian(i) 19 Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim.