1 John 5:11

Croatian(i) 11 I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu.