1 John 2:10

Croatian(i) 10 Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema.