1 Corinthians 7:33

Croatian(i) 33 A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi,