1 Corinthians 7:13

Croatian(i) 13 I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža.