1 Corinthians 6:14

Croatian(i) 14 Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom.