1 Corinthians 14:27

Croatian(i) 27 Ako tko govori drugim jezikom - dvojica, najviše trojica, i to jedan za drugim - jedan neka tumači;