1 Corinthians 14:1

Croatian(i) 1 Težite za ljubavlju, čeznite za darima Duha, a najvećma da prorokujete.