1 Corinthians 12:9

Croatian(i) 9 drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;