1 Corinthians 11:7

Croatian(i) 7 A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa.