1 Chronicles 6:51

Croatian(i) 51 Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena