1 Chronicles 6:33

Croatian(i) 33 Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem.