1 Chronicles 12:40

Croatian(i) 40 Proveli su s Davidom tri dana, jedući i pijući. Braća sve spremiše za njih. [ (I Chronicles 12:41) Njihovi su najbliži susjedi, sve do Jisakara, Zebuluna i Naftalija, donosili hranu na magarcima, devama i mazgama, a na volovima jela: brašna, smokvenih kolača, suha grožđa, vina, ulja, krupne i sitne stoke izobila, jer je bilo veselje u Izraelu. ]