1 Chronicles 12:28

Croatian(i) 28 Tako i Jojada, poglavar Aronovim potomcima, i s njim tri tisuće i sedam stotina;