Joshua 15:51

Coverdale(i) 51 Gosen, Holon, Gilo. These are eleuen cities and their vyllagies.