1 Chronicles 6:30

Clementine_Vulgate(i) 30 Sammaa filius ejus, Haggia filius ejus, Asaia filius ejus.