1 Chronicles 2:1

Clementine_Vulgate(i) 1 Filii autem Israël: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, et Zabulon,