Song of Songs 7:3

Bulgarian(i) 3 Двете ти гърди са като две сърнета близнета.