Romans 14

Bulgarian(i) 1 Приемайте слабия във вярата, но не за да спорите за мнения. 2 Един вярва, че може да яде всичко, а слабият във вярата яде само зеленчук. 3 Който яде, да не презира този, който не яде, и който не яде, да не съди този, който яде, защото Бог го е приел. 4 Кой си ти, за да съдиш чужд слуга? Пред своя собствен господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. 5 Някой уважава един ден повече от друг ден, а друг човек уважава всеки ден. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. 6 Който пази деня, за Господа го пази, (а който не пази деня, за Господа не го пази). Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога, и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога. 7 Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. 8 Понеже, ако живеем, за Господа живеем и ако умираме, за Господа умираме. И така, дали живеем, или умираме, на Господа сме. 9 Защото Христос затова умря и възкръсна, и оживя отново, за да владее и над мъртвите, и над живите. 10 Но ти защо съдиш своя брат? Или пък ти защо презираш своя брат? Понеже ние всички ще застанем пред Христовото съдилище. 11 Защото е писано: ?Жив съм Аз, казва Господ, пред Мен ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога.“ 12 И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога. 13 Затова, нека вече не се съдим един друг а по-добре да съдим така – никой да не поставя спънка или съблазън пред брат си. 14 Зная и съм уверен в Господ Иисус, че нищо не е само по себе си нечисто; само за този, който счита нещо за нечисто, за него то е нечисто. 15 Защото, ако брат ти се наскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш според любовта. Не погубвай с яденето си онзи, за когото е умрял Христос. 16 И така, не оставяйте да се хули вашето добро. 17 Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда и мир, и радост в Светия Дух. 18 Понеже, който така служи на Христос, е угоден на Бога и одобрен от хората. 19 И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно изграждане. 20 Не унищожавай Божието дело заради ядене. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който яде със съблазън. 21 Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да направиш нещо, чрез което брат ти се спъва (или се съблазнява, или отслабва). 22 Имаш ли вяра? Имай я за себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява. 23 А онзи, който се съмнява, когато яде, е осъден, защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях.