Romans 10:3

Bulgarian(i) 3 Понеже, като не познаваха Божията правда и като искаха да установят своята собствена, не се покориха на Божията правда.