Revelation 20:11

Bulgarian(i) 11 И видях един голям бял престол и Седящия на него, от Чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях.
Reformed Dating