Psalms 96:5

Bulgarian(i) 5 Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.