Psalms 95:4

Bulgarian(i) 4 В ръката Му са дълбините на земята и Негови — планинските височини.