Psalms 94:14

Bulgarian(i) 14 Защото ГОСПОД няма да отхвърли народа Си и наследството Си няма да остави.