Psalms 79:9

Bulgarian(i) 9 Помогни ни, Боже на спасението ни, заради славата на Името Си; избави ни и прости греховете ни заради Името Си!