Psalms 77:19

Bulgarian(i) 19 Пътят Ти е в морето и пътеките Ти — в големи води, и следите Ти не се познават.