Psalms 71

Bulgarian(i) 1 (По слав. 70) На Теб, ГОСПОДИ, се уповавам, нека не се посрамя до века! 2 Избави ме в правдата Си и освободи ме; приклони към мен ухото Си и ме спаси. 3 Бъди ми канара за жилище, където мога винаги да идвам. Ти си заповядал моето спасение, защото Ти си скалата ми и крепостта ми. 4 Избави ме, Боже мой, от ръката на безбожния, от ръката на неправедния и насилника. 5 Защото Ти си моята надежда, Господи, БОЖЕ, упованието ми от младостта ми. 6 На Теб се облегнах от раждането си, откакто Ти ме извади от утробата на майка ми; възхвалата ми е винаги за Теб. 7 Станал съм чудовищен за мнозина, но Ти си моето здраво убежище. 8 Устата ми е пълна с Твоята възхвала и с Твоята слава — цял ден. 9 Не ме отхвърляй във времето на старостта, не ме оставяй, когато силата ми чезне. 10 Защото враговете ми говорят против мен и онези, които причакват душата ми, се наговарят помежду си. 11 Казват: Бог го е оставил, гонете го и хванете, защото няма кой да го избави. 12 Боже, не се отдалечавай от мен! Боже мой, побързай да ми помогнеш! 13 Нека се посрамят и довършат противниците на душата ми; нека се покрият с укор и позор онези, които търсят злото ми. 14 Но аз ще се надявам постоянно и ще умножавам цялата Твоя хвала. 15 Устата ми ще разказва Твоята правда и цял ден — Твоето спасение, защото не зная техния брой. 16 Ще дойда с мощните дела на Господ БОГ; ще споменавам Твоята правда, само Твоята. 17 Боже, Ти си ме учил от младостта ми; и досега разгласявам Твоите чудни дела. 18 И даже до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на идещото поколение, мощта Ти — на всички, които ще дойдат. 19 И правдата Ти, Боже, е превъзвишена. Ти, който си извършил велики дела — Боже, кой е като Теб? 20 Ти, който си ни показал големи и тежки беди, пак ще ни съживиш и пак ще ни извадиш от дълбините на земята. 21 Ще умножиш величието ми и ще се обърнеш да ме утешиш. 22 И аз ще Те славословя с арфа — Твоята вярност, Боже мой. На Теб, Свети Израилев, ще пея псалми с арфа. 23 Ще ликуват устните ми, когато Ти пея псалми, и душата ми, която си изкупил. 24 И езикът ми ще говори за Твоята правда цял ден, защото се посрамиха, защото се унижиха онези, които търсят злото ми.