Psalms 62:5-8

Bulgarian(i) 5 Душо моя, тихо се уповавай само Бога, защото от Него е очакването ми. 6 Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост — няма да се поклатя! 7 В Бога е спасението ми и славата ми; канарата на силата ми и убежището ми е в Бога. 8 Уповавайте се на Него по всяко време, хора, изливайте сърцето си пред Него! Бог е нашето прибежище. (Села.)