Psalms 55:14

Bulgarian(i) 14 Заедно разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом.