Psalms 45:3-7

Bulgarian(i) 3 Препаши меча Си на бедрото Си, Силни, в славата Си и величието Си! 4 И във величието Си язди победоносно заради истината и кротостта, и правдата; и десницата Ти ще Те учи на страшни неща. 5 Стрелите Ти са остри — под Теб народи падат — в сърцето на враговете на царя. 6 Престолът Ти, Боже, е до вечни векове; скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. 7 Възлюбил си правда и си намразил беззаконие, затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с масло на радост повече от Твоите събратя.