Psalms 44:4

Bulgarian(i) 4 Боже, Ти си моят Цар; заповядай и дай спасение за Яков!