Psalms 44:24

Bulgarian(i) 24 Защо криеш лицето Си и забравяш бедствието ни и угнетението ни?