Psalms 44:14

Bulgarian(i) 14 Правиш ни за поговорка сред езичниците, за посмешище между народите.