Psalms 44:12

Bulgarian(i) 12 Продал си Своя народ за нищо и не си спечелил от цената му.