Psalms 40:15

Bulgarian(i) 15 Нека се ужасят от срама си онези, които ми казват: Охо-хо!