Psalms 31:13

Bulgarian(i) 13 Защото чувам злословието на мнозина, ужас отвред, докато се наговарят против мен, намислят да отнемат живота ми.